Balance Review – Erev Rav

Mummy-2008-2010

Read Online >>>

לא רק יין זול

לא רק יין זול: דור ההמשך, ה-30.12.2010 – המלצות השבוע של דורית פוקץ’ – אוטוטו הסילבסטר פה

מאת דורית פוקץ’ > 30/12/2010

טל אשד, רוזנפלד

היום, יום חמישי, ה-30.12 – טל אשד פותחת את “איזון” ברוזנפלד. “איזון” מתייחס לשלל הניגודים המתקיימים בין מרכיבים שונים בחלל ולחתירה התמידית להביאם לכדי אחדות: חושך-אור, חומר-רוח, נשגב-בזוי, חיים-מוות, טבעי-מלאכותי, אולם החתירה להרמוניה והשאיפה לאוטופיה מעצימה את הקיטוב.  אוצרת: שרי גולן סריג.